Stefan Dziembowski – krótka notatka biograficzna

Dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii, w szczególności zagadanień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain.

Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w roku 2012 na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył on staże post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się on na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi on grupą badawczą zajmującą się kryptologią i ochroną informacji. 

Jego prace ukazywały się na wiodących konferencjach informatycznych (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, IEEE S&P, ACM CCS, LICS, i innych) i  w czasopismach (Communications of the ACM, Journal of Cryptology i IEEE Transactions on Information Theory). Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, ICALP i innych. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (w roku 2014). W roku 2015 był przewodniczącym komitetu organizacyjnego (general chair) konferencji Theory of Cryptography Conference (TCC'15). 

Dziembowski jest kierownikiem projektu NCN w programie „Opus” oraz grantu FNP w programie „Team". W przeszłości otrzymał on grant FNP w programie „Welcome”, grant ERC w programie „Starting Grants”, oraz „Marie-Curie Intra-European Fellowship”. Wypromował czterech doktorów.