Informacje po polsku

Jesteśmy grupą zajmującą się kryptologią i ochroną informacji.  Grupa została założona w listopadzie 2008 roku na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie dzięki grantowi przyznanemu przez Europejską Radę Badań (ERC).  W grudniu 2010 roku została przeniesiona na Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Kierownikiem grupy jest dr hab. Stefan Dziembowski.

Naszym celem jest prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie młodych kryptologów.  Jesteśmy jedynym zespołem w Polsce publikującym regularnie na czołowych międzynarodowych konferencjach kryptograficznych. Nasze wyniki naukowe zastały wyróżnione nagrodami Best Paper Awards na prestiżowych konferencjach Eurocrypt i IEEE S&P

Nasza działalność naukowa finansowana jest obecnie przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz firmę Google. Prowadzona przez nas dydaktyka częściowo wspierana jest przez firmę Intel

Działalność popularyzatorska: