courses‎ > ‎crypto I‎ > ‎

Strona przedmiotu

Zasady zaliczenia przedmiotu: 

Podstawą do oceny z przedmiotu będzie kolokwium (K) oraz egzamin (E). Na obu sprawdzianach należy spodziewać się zarówna zadań, jak i pytan o definicje, metody lamania czy twierdzenia z wykładu (innymi slowy: wszystko oprócz dowodów).  Liczbę punktów uzyskaną z tych dwóch źródeł liczymy z wzoru: P = max(0.4K + 0.6E ; E). Na podstawie liczby P zostanie zaproponowana ocena spośród {2, 3, 3.5, 4}. Jeśli P jest różne od 2, można ocenę podnieść o jeden (w szczególności tylko tą drogą da się uzyskać ocenę 5). Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać: albo egzamin ustny z teorii (szczegóły niżej) albo rozwiązanie jednego (dowolnie wybranego) zadania praktycznego (szczegóły również niżej). 
 
Egzamin ustny - teoria (obowiązują wszystkie poniższe zagadnienia):
  • wszystkie dowody z wykładu
  • wszystkie dygresje z wykładu
  • praca Yevgeniya Dodisa "Shannon Impossibility, Revisited": sekcja 1 i 2
Zadania praktyczne (wystarczy jedno):
  •  One-Time Pad: Każdy student otrzyma kilkanaście wiadomości (tekst w języku polskim) zaszyfrowane tym samym kluczem OTP.  Zadanie: rozszyfruj te szyfrogramy.
  • Znajdź klucz prywatny dla danego klucza publicznego RSA. Każdy student otrzyma swój zestaw danych. Wskazówka: klucz nie jest specjalnie mądrze dobrany. Wskazówka 2: Skorzystaj z wiedzy z ćwiczeń.
 
Materiał:
 
Podstawowym podręcznikiem jest książka Jonathana Katza oraz Yehudy Lindella pt. "Introduction to Modern Cryptography". Bazą tego wykładu jest wykład prowadzony w latach wcześniejszych przez dra hab. Stefana Dziembowskiego. Dostępne są świetne slajdy z tego wykładu (http://www.crypto.edu.pl/teaching/crypto-i).

Zasady porządkowe egzaminu pisemnego:

Na ławce mogą się znajdować: kartka z treściami zadań; czysty papier (luźne kartki, a nie notatnik); długopis, napój, niewielki posiłek; jedna kartka A4 jednostronnie zapisana włansoręcznymi notatkami; środki higieniczne (chusteczki itp). Wszystko inne jest zabronione! W szczególności nie wolno korzystać z telefonu komórkowego jako zegarka.

Telefon komórkowy musi być WYŁĄCZONY i schowany. Wszelkie torby czy plecaki muszą leżej na podłodze, a nie na siedzeniu obok oraz muszą być zamknięte.

Bezwględnie należy pracować samodzielnie.
 
Ċ
Dodis.pdf
(169k)
Tomasz Kazana,
Nov 27, 2013, 2:57 PM
Ċ
exam1.pdf
(54k)
Tomasz Kazana,
Nov 28, 2013, 3:35 PM
Ċ
exam2.pdf
(48k)
Tomasz Kazana,
Nov 28, 2013, 3:35 PM
Ċ
exam3.pdf
(62k)
Tomasz Kazana,
Nov 28, 2013, 3:35 PM
Ċ
Tomasz Kazana,
Nov 21, 2013, 6:31 AM
Ċ
Tomasz Kazana,
Jan 27, 2014, 5:46 PM
Comments