PhD student

(this position is available only to students enrolled to some PhD program in Poland, hence the announcement is in Polish)

Dostępne są 2 stypendia doktoranckie w projekcie

Formalne podstawy kryptowalut


finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS i kierowanym przez dr hab. Stefana Dziembowskiego.

Tematyka badawcza:

Projekt dotyczy naukowego badania walut kryptograficznych (nazywanych często kryptowalutami). Waluty te są fascynującym nowym pomysłem, który zdobył dużą popularność w ostatnich dwóch-trzech latach. Zdecydowanie najważniejszą z nich jest Bitcoin, który został wprowadzony w 2008 roku przez anonima używającego pseudonimu "Satoshi Nakamoto". Waluty te szybko przykuły znaczną uwagą mediów i światowej społeczności informatycznej. Rośnie także ich znaczenie ekonomiczne: aktualna wartość całego rynku Bitcoina to około 3,5 mld USD, a średnia dzienna liczba transakcji wynosi ponad 50.000. Pomimo swojego wielkiego sukcesu, kryptowaluty posiadają pewne wady, które sprawiają, że konieczne jest prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. Celem tego projektu jest wniesienie wkładu do tej ekscytującej nowej dziedziny. W szczególności, w ramach projektu, będziemy zajmować się takimi zagadnieniami jak: formalna analiza bezpieczeństwa kryptowalut, tworzenie kryptowalut bez "wspólnot górniczych", bez "kopania sprzętowego", bardziej wydajnych energetycznie, a także takich z szybszymi i tańszymi transakcjami. W celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu prosimy o kontakt ze Stefanem Dziembowskim.

Grupa badawcza:

Projekt prowadzony jest w Grupie Kryptologii i Ochrony Informacji na Uniwersytecie Warszawskim (www.crypto.edu.pl). W swoim dorobku grupa ta posiada już szereg prac naukowych na temat kryptowalut (w tym jedną która otrzymała nagrodę za najlepszą pracę na prestiżowej konferencji IEEE Security and Privacy 2014). Kierownik grupy, dr hab. Stefan Dziembowski wygłaszał zaproszone wykłady na temat kryptowalut w wielu czołowych ośrodkach naukowych na świecie (ETH Zurich, EPFL Luasanne, Tel-Aviv University, Kyoto University, Nippon Telegraph and Telephone Research Labs), a także na konferencji ACM CCS 2015.


Kandydat powinien:
  • mieć ukończone studia magisterskie w dziedzinie informatyki lub matematyki,
  • być uczestnikiem studiów doktoranckich w dziedzinie informatyki lub matematyki najpóźniej od 1 listopada 2015,
  • wykazywać zainteresowanie badaniami naukowymi w dziedzinie kryptografii, oraz
  • posiadać dobrą umiejętność komunikacji i redagowania tekstów w języku angielskim.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:
  • ogólna znajomość podstawowych zagadnień z kryptografii i teorii gier, oraz
  • doświadczenie w pracy badawczej.
Opis zadań:
  • udział w badaniu matematycznych podstaw walut kryptograficznych, oraz
  • udział w analizie, prezentacji na konferencjach i publikacji wyników badań prowadzonych w ramach projektu.

Warunki:

Stypendium doktorskie w projekcie wynosi 3000 PLN miesięcznie. Okres finansowania stypendium w ramach aktualnego projektu zaczyna się 1 listopada 2015 i upływa z końcem września 2018 roku. Po tym terminie możliwe będzie kontynuowanie studiów doktoranckich (jeśli będzie to wskazane ze względów naukowych), oraz otrzymywanie stypendium, o ile pojawią się inne źródła finansowania. Stypendysta otrzyma samodzielne miejsce do pracy na Wydziale MIM UW.


Sposób rekrutacji:

Osoby chętne do podjęcia badań w ramach projektu proszone są o wypełnienie poniższego formularza do 15 października 2015 (godz. 23:59 czasu warszawskiego). Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki. Po formalnej ocenie złożonych dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.