top of page
Stefan Dziembowski: bio

English:

Stefan Dziembowski is a professor at the University of Warsaw. He is interested in theoretical and applied cryptography. He received an M.Sc. in computer science in 1996 from the University of Warsaw and a Ph.D. from the University of Aarhus, Denmark. He was a post-doc at the ETH Zurich, CNR Pisa, and the University of Rome, where he joined the faculty in 2008. In 2010 he moved to the University of Warsaw, leading the Cryptography and Blockchain Lab.

​His papers appeared at leading computer science conferences (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, IEEE S&P, ACM CCS, TCC, CT-RSA, and LICS), and journals (Journal of Cryptology and IEEE Transactions on Information Theory, Journal of the ACM, Communications of the ACM). He also served as a PC member of several international conferences, including CRYPTO, EUROCRYPT, ASIACRYPT, Theory of Cryptography Conference (TCC), and the International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP). He was the general chair of the Twelfth Theory of Cryptography Conference (TCC'15) and a PC co-chair of TCC'18. He will serve as a PC co-chair of Eurocrypt 2022. He was also a keynote speaker at the Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2020. He was co-author of two papers that won the Best Paper Awards (at Eurocrypt 2014 and IEEE S&P 2014).

​He received an ERC Advanced Grant, ERC Starting Independent Researcher Grant, an FNP Welcome grant, an FNP Team grant, two NCN "Opus" grants, and a Marie-Curie Intra-European Fellowship (2006-2007). He is also a winner of the Polish-German "Copernicus" Award (in 2020, together with prof. Sebastian Faust) and the Kazimierz Bartel Award (in 2016). He is a Polish National Science Centre Council member in the 2021-24 term. He promoted six doctorates.

Polish:

Prof. dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii, w szczególności zagadnień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne, oraz z technologią blockchain. Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w roku 1996 na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w roku 2001 na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w roku 2012 na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył on staże postdoktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w roku 2008. W roku 2010 przeniósł się on na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi Laboratorium Kryptografii i Blockchaina.  Habilitację uzyskał w roku 2012, a tytuł profesora w 2019.

​Jego prace ukazywały się na najlepszych konferencjach informatycznych (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, IEEE S&P, ACM CCS, LICS, i innych) i  w czasopismach (Communications of the ACM, Journal of Cryptology IEEE Transactions on Information Theory, Journal of the ACM, Communications of the ACM). Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, ICALP i innych. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (w roku 2014). W roku 2015 był przewodniczącym komitetu organizacyjnego (general chair) konferencji Theory of Cryptography Conference, a w 2008 współprzewodniczącym jej komitetu programowego (PC co-chair).  Był on również współprzewodniczącym komitetu programowego konferencji Eurocrypt 2022.  Wygłosił on także keynote talk na Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2020.

Dziembowski otrzymał dwa granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: "ERC Starting Grant" (konkurs z 2007) oraz "ERC Advanced Grant (konkurs 2019), dwa granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: "FNP Welcome" oraz "FNP Team", dwa granty "NCN Opus" z Narodowego Centrum Nauki, grant Marie-Curie na staż postdoktorski, oraz stypendium "Start" z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest też laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody "Copernicus" (w roku 2020, razem z prof. Sebastianem Faustem) oraz nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla (w 2016).  Członek Rady Narodowego Centrum Nauki w kadencji 2021-2024.

Wypromował sześciu doktorów.

bottom of page